TIN CẢNH GIÁC ” KHUYẾN CÁO VỀ HÀN, CẮT KIM LOẠI “

46

Vừa qua, đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn phát sinh do sự cố từ việc hàn, cắt kim loại gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân. Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh đề nghị người dân trên địa bàn phường tăng cường tín cảnh giác và cẩn trọng khi thực hiện các hoạt động có tạo ra tia lửa, để tránh gây ra những sự cố đáng tiếc.