Thủ tục hành chính
Thông điệp 2K

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Phường Cầu Ông Lãnh và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Phường ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Phường Cầu Ông Lãnh mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Để tìm hiểu thông tin chi tiết về thủ tục hành chính, xin mời quý khách tra cứu thông tin thủ tục hành với các mục sau đây:

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

KINH TẾ, ĐÔ THỊ

VĂN HÓA - XÃ HỘI

MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

HỖ TRỢ HỌC SINH CHUẨN BỊ VÀO LỚP 6