GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG

12

Chiều ngày 26/12/2019, Đảng ủy, UBND phường Cầu Ông Lãnh tổ chức hội nghị giao ban công tác QLNN về trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn phường năm 2019.
Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Đội Thanh tra địa bàn Quận 1; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 1; đồng chí Phạm Xuân Khánh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Bùi Minh Tiến, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ VN và các đoàn thể phường, đại diện cấp ủy, ban điều hành các chi bộ khu phố, công chức văn phòng thống kê, địa chính xây dựng.

       Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phú, ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết số 17-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận uỷ Quận 1, Nghị quyết số 118-NQ/ĐU của Đảng ủy phường; thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố.
Đại biểu tham dự đã tích cực, phát biểu nhiều ý kiến góp ý nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác QLNN về TTXD trên địa bàn phường trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Khánh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu, UBND và các đơn vị phường bám sát nhiệm vụ, giải pháp đã được chỉ ra trong Chỉ thị 23, Nghị quyết 17 và Nghị quyết 118 của Đảng uỷ phường để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền, nắm tình hình, tiếp nhận đầy đủ, kịp thời, xử lý nhanh các thông tin phản ánh của các tầng lớp Nhân dân liên quan đến công tác QLNN về TTXD trên địa bàn.