Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Cầu Ông lãnh nhiệm kỳ 2019 – 2024

40

Ngày 22/12/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy phường; Bùi Minh Tiến, Chủ tịch UBND phường và 80 đại biểu.

Đại hội kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của MTTQ phường đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề ra chương trình hành động và hiệp thương danh sách ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với Hội Luật gia và các đoàn thể tổ chức 127 buổi tuyên truyền với 7.035 lượt người tham dự, phát hành 10.500 tờ bướm, 1.230 băng rôn, phát 390 lượt loa di động về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Hộ tịch, Luật Nghĩa vụ quân sự…; ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở 3 khu dân cư đã có nhiều điểm mới qua từng năm, lồng ghép nhiều nội dung như: Chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự ở khu dân cư,… thu hút được toàn dân tham gia, làm cho ngày hội thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; xây dựng, sửa chữa 15 căn nhà với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng;  trao 368 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ với số tiền hơn 500 triệu đồng; chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và thăm tân binh với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương; thực hiện tốt tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… qua đó, đã góp phần làm cho người dân tự giác, ý thức khi thực hiện cuộc vận động.

Duy trì, phát triển các mô hình như: “5 + 1”, “CLB gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Lớp học tình thương”…; tuyên truyền người dân tại 3 khu phố cùng tham gia phát hiện, góp ý nhằm ngăn chặn các thiếu sót trong công tác, giao tiếp ứng xử, phục vụ nhân dân đối với cán bộ, đảng viên; công tác phối hợp giám sát giữa UBND phường và Mặt trận phường được tiếp tục đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện vai trò giám sát của Mặt trận như: Các công trình đầu tư công trên địa bàn, giám sát công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ; giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm; giám sát việc quản lý thu chi tài chính… Đại hội hiệp thương 31 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Dịp này, UBND phường tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích hoàn thành tốt công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 -2018.