5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về giáo dục con em trong gia đình

3

Ngày 31/5/2012, Hội Phụ nữ – Công an Quận 1 phối hợp tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2008 – 2012. Trong những năm qua, tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 1 vẫn diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng, trong đó trọng điểm về ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội tập trung nhiều ở các phường Cầu Ông Lãnh, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho. Các phường này tập trung đa số phụ nữ, trẻ em nghèo, chịu tác động mạnh của nền kinh tế thị trường và những vấn đề mới phát sinh trong xã hội như games online, văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại trên internet… Một số trẻ em dễ bị tác động về lối sống tha hóa, nghiện ngập, mua bán ma túy, cướp giật… Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, Hội Phụ nữ phối hợp với ngành Công an tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các hộ gia đình, các thành viên CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, đi sâu vào các nhóm đối tượng: nhóm bà mẹ có con chưa ngoan, nhóm bà mẹ có con nghiện ma túy, phụ nữ nhập cư, nữ tiếp viên, các đối tượng phụ nữ chậm tiến và đối tượng thanh thiếu niên… bằng nhiều hình thức: tuyên truyền, tập huấn, phát tờ bướm, tài liệu tuyên truyền, phổ biến tình hình an ninh chính trị, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, vai trò của gia đình… Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm, cảnh giác của từng cá nhân, tổ chức và cộng đồng cùng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Phối hợp với các ngành tuyên truyền pháp luật: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Hình sự, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, Luật Phòng chống mại dâm, Luật Phòng chống ma túy… Hội Phụ nữ phường tổ chức họp mặt CLB các bà mẹ có con cai nghiện sinh hoạt chuyên đề về gia đình… vận động 100% chi tổ hội đăng ký xây dựng chi tổ hội an toàn, 100% gia đình hội viên đăng ký “4 không với ma túy”; củng cố 66 CLB xây dựng gia đình hạnh phúc ở 66 khu phố. Tổ chức nhiều hoạt động: hội thi, hội nghị, tọa đàm; xây dựng 5 CLB Phụ nữ Vươn Lên với 125 thành viên tập hợp giáo dục phụ nữ chậm tiến, hồi gia và 4 nhóm Lá Chắn, Kiên Trì ở phường Cầu Kho, Cô Giang với 125 bà mẹ có con cai nghiện. Xây dựng 5 nhóm hỗ trợ gia đình với 30 thành viên tư vấn pháp luật và hòa giải phòng chống bạo hành trong gia đình; CLB Phụ nữ Đồng Cảm với 44 thành viên tập hợp các nữ hổi gia; CLB các bà mẹ có con vào đời sớm với 20 thành viên tổ chức sinh hoạt nhóm thanh niên chưa ngoan…

Hội còn quan tâm, chăm lo tốt cho gia đình có con em có nguy cơ bỏ học, trẻ lao động sớm, các đối tượng phụ nữ chậm tiến, hồi gia với nhiều hình thức: trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, trợ vốn, giải quyết việc làm, trợ cấp học bổng… giúp các gia đình ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất tệ nạn xã hội. 5 năm qua, đã xuất hiện nhiều tập thể, nhân tố tích cực, nhiều mô hình hoạt động mới, có hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định trật tự xã hội, giảm bớt các tệ nạn xã hội. Điển hình là Hội Phụ nữ phường Cầu Ông Lãnh với công tác tập hợp, giáo dục trẻ chưa ngoan, đặc biệt là trẻ lao động sớm; Hội phụ nữ phường Cô Giang với công tác ngăn ngừa và phòng chống bạo hành; Hội phụ nữ phường Cầu Kho giáo dục, giúp đỡ phụ nữ hoàn lương, hồi gia với nhóm Lá Chắn… Từ Nghị quyết 01, Hội Phụ nữ Quận 1 thống nhất với Công an quận 1 xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 10 giai đoạn 2010 – 2017 với các chỉ tiêu và nội dung cụ thể.