Hội nghị cán bộ viên chức chợ Tân Định

4

Ngày 24/2/2011, Ban quản lý chợ Tân Định tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2011 với sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Lao động Quận và toàn thể cán bộ – công nhân viên đơn vị.

Năm 2010, tình hình hoạt động tại chợ ổn định, công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ được giữ vững, cán bộ viên chức và các hộ kinh doanh chấp hành tốt các nội quy, quy định phòng cháy chữa cháy của chợ và các tiêu chuẩn xây dựng chợ văn minh thương nghiệp. Đội ngũ cán bộ viên chức luôn có thái độ hòa nhã, lịch sự, sẵn sàng hướng dẫn tận tình khi tiếp xúc với mọi người. Việc niêm yết giá đạt trên 95% và bán đúng giá niêm yết, vệ sinh môi trường – vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo tốt, công tác thu thuế đạt 100%, thu phí lệ phí đạt 106,64%. Việc thực hiện quy chế dân chủ có nhiều chuyển biến tích cực, công tác thi đua khen thưởng được thực hiện dân chủ công khai, từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ viên chức và thương nhân thực hiện quyền dân chủ công dân, quyền kiểm tra giám sát. Công khai minh bạch, bàn bạc thống nhất các vấn đề có liên quan đến quyền lợi, rõ ràng trong việc chi tiêu sử dụng tài chính đã góp phần củng cố niềm tin, tình cảm của quần chúng thương nhân và củng cố tình đoàn kết của cán bộ công chức. Vai trò các đoàn thể được phát huy, nhận thức của cán bộ đảng viên và thương nhân về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được nâng lên, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho Đảng, đơn vị, các đoàn thể được công nhận xuất sắc, vững mạnh. Dịp này, đơn vị cũng biểu dương khen thưởng 1 tập thể, 8 cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2010.