Xóa Hộ Nghèo Dưới 4 Triệu Đồng/Người/Năm

1

nbsp;9 tháng đầu năm, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, quận đã chăm lo hỗ trợ nâng thu nhập các hộ nghèo : đưa người nghèo đi lao động nước ngoài, học nghề, giải quyết việc làm, đầu tư dự án thu hút lao động, thu hồi nợ quá hạn. Dự kiến đến cuối năm 2005, toàn quận công bố cơ bản không còn hộ chuẩn dưới 4 triệu đồng/người/năm, riêng phường Đa Kao công bố phường không còn hộ chuẩn dưới 5 triệu đồng/người/năm.


Có 9/10 phường cơ bản đạt chuẩn các hộ nghèo thu nhập trên 4 triệu đồng, giải ngân được 855 lượt vay – trên 2,8 tỷ đồng (các phường làm tốt công tác này là Cầu Kho, Cô Giang, Tân Định, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh). Để tạo thu nhập ổn định giảm nghèo bền vững cho các hộ diện XĐGN, phường Nguyễn Thái Bình thực hiện dự án sản xuất và gia công hàng may mặc, phường Tân Định có dự án sửa chữa nâng cấp nhà làm dịch vụ cho thuê phòng. Mua 4.796 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo với tổng số tiền trên 418 triệu đồng và vận động nhân dân trên địa bàn mua gần 4.000 thẻ. Miễn lao động công ích cho 1.656 lượt người trên 115 triệu đồng. Giới thiệu 228 lượt người tìm việc làm tại các đơn vị kinh tế trên địa bàn và 3 người đi lao động nước ngoài. Miễn giảm học phí cho 139 em và trợ cấp học bổng cho 1.195 em. Chăm lo dịp Lễ, Tết cho 1.588 hộ nghèo trên 200 triệu đồng. Đào tạo nghề cho 70 người. Chống dột 35 căn nhà và xây dựng 19 Nhà tình thương. Trợ cấp xã hội 2.668 suất trên 200 triệu đồng.