Kiểm tra công tác cải cách hành chính

1

Ngày 8/11/2011, đoàn Sở Nội vụ Thành phố do ông Lê Hoài Trung – Phó giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2011 tại Quận 1.

Quận 1 đã báo cáo cho đòan: công tác thực hiện cải cách hành chính tại Quận  trong 9 tháng qua đã rà soát quy trình quản lý, hoàn thiện cơ chế một cửa, tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân Quận và 10 phường, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng trình tự thủ tục quy định. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, ứng dụng thực hiện hệ thống khảo sát khách hàng bằng điện tử, lắp đặt 11 máy tính bảng tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả, tạo được một hiệu ứng xã hội tích cực, mở rộng sự tham gia của người dân vào đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền. Số lượng khách hàng cho ý kiến đánh giá trung bình 4.000 ý kiến/tháng so với trước đây chỉ có 40 phiếu góp ý/tháng. Áp dụng hình thức thư xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn từ các phòng ban chuyên môn, thủ trưởng phòng ban chuyên môn phải có văn bản giải trình khi không có thư xin lỗi. Giải quyết tốt đơn thư của công dân theo đúng quy định. Đã cử hơn 500 lượt cán bộ công chức và viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng chương trình Quản lý công việc cho 165 cán bộ, công chức là lãnh đạo và chuyên viên, tuyên dương cho 113 lượt cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập trung xây dựng hình ảnh cán bộ công chức thân thiện, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính, thái độ tác phong làm việc chuẩn mực, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ công dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 được duy trì ổn định, nâng cao, hỗ trợ tích cực trong quá trình tác nghiệp, chỉ đạo điều hành.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác thực hiện cải cách hành chính tại Quận, cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện chấp hành đúng theo quy định hành chính hiện hành, giúp tránh phiền hà đến nhân dân.