6 nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố Hồ Chí Minh về đối ngoại 2023

2

Chiều 9-3, Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN) TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

1. Tập trung tuyên truyền tốt và có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác NVNƠNN. Cụ thể, cập nhật hoạt động của kiều bào vào các trang thông tin điện tử nhằm quảng bá tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động kinh tế, thành tựu đạt được và các hoạt động của bà con kiều bào ở trong và ngoài nước.

2. Nâng cao năng lực của cán bộ đang công tác phục vụ kiều bào. Trong đó, đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ, trang bị các kiến thức ngoại giao và hoạt dộng, xây dựng và kết nối lực lượng kiều bào đang sinh sống và làm việc tại TP.

3. Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, xây dựng các trang thông tin điện tử,… để tiếp nhận ý kiến của kiều bào. Các thông tin, hiến kế của kiều bào sau khi tiếp nhận phải được phản hồi sớm.

4. Ngoài ra, cần hoàn thiện nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử để đến cuối năm 2023 phải hoàn thành đề án xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật, sử dụng hiệu quả dữ liệu kiều bào, công dân TP.HCM đang sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

5. Chủ động phối hợp với các sở, ngành của TP để thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và nâng cao hoạt động của Ủy ban Về NVNƠNN TP.HCM.

6. Tập trung xây dựng tinh thần đoàn kết trong cơ quan, công khai, minh bạch trong các hoạt động, người đứng đầu phải chính trực, toàn tâm chia sẻ, phân vai với cán bộ.

Nguồn: Báo Pháp luật