Thông báo về việc lập danh sách học sinh lớp Một (sinh năm 2017) và trẻ mầm non 5 tuổi (sinh năm 2018) năm học 2023 – 2024

6

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch chiêu sinh lớp Một và mẫu giáo 5 tuổi năm học 2023 – 2024 của Phòng Giáo dục – Đào tạo Quận 1, UBND phường Cầu Ông Lãnh thông báo đến người dân trên địa bàn phường một số nội dung sau:

Zalo
ĐÁNG XEM