DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH CHO NGƯỜI DÂN, KHÁCH DU LỊCH ĐƯỢC SỬ DỤNG NHÀ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH

55