PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH THAM GIA HỘI THI TÌM HIỂU VỀ BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC VÀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

5

Nhằm tích cực hưởng các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/03 cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân phường Cầu Ông Lãnh tham gia Hội thi tìm hiểu kiến thức về Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc và Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Quận 1

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo

Hội thi do cụm 1 tổ chức được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân và thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn phường nói riêng và Quận 1 nói chung đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc và Luật phòng chống bạo lực gia đình tất cả cùng hướng đến mục tiêu “XÃ HỘI CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH”