UBND phường Cầu Ông Lãnh triển khai thông báo về việc đồng hành cùng giải chạy đêm “District 1 Midnight Run 2023” Quận 1 năm 2023

16

Nhằm lan tỏa thông điệp “Thể thao vì cộng đồng” theo tinh thần chỉ đạo của UBND Quận 1, UBND phường Cầu Ông Lãnh thực hiện vận động các cơ sở kinh doanh tham gia đồng hành cùng Giải chạy đêm “District 1 Midnight Run 2023” Quận 1 năm 2023

Với tinh thần tham gia rèn luyện thể thao đóng góp cho lợi ích cộng đồng và xã hội, UBND phường Cầu Ông Lãnh thực hiện vận động các đơn vị, cơ quan, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường cùng nhau đồng hành cổ vũ cho giải chạy đêm “District 1 Midnight Run 2023” bằng hình thức bật đèn chiếu sáng, đèn trang trí mặt tiền, cổng ra vào trụ sở mỗi đơn vị, thời gian từ 19 giờ ngày 25/3/2023 đến 4 giờ sáng ngày 26/3/2023.

Zalo
Zalo
Zalo