Ban Chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ P. Cầu Ông Lãnh triển khai công tác năm 2023

20

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác Dân số – KHHGĐ trên địa bàn, Ban Chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ P. Cầu Ông Lãnh tổ chức họp giao ban các Cộng tác viên Dân số triển khai các nhiệm vụ, công tác trong tâm năm 2023

Tại cuộc họp ngày 03/02/2023, bà Nguyễn Lê Thiên Thanh – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ phường Cầu Ông Lãnh đã chủ trì cuộc họp với thường trực BCĐ cùng 24 Công tác viên Dân số triển khai các nội dung trọng tâm năm 2023.

Zalo

Các nội dung công tác năm 2023 tập trung vào nhiệm vụ chuyển đổi và cập nhật sổ A0 mẫu mới; đảm bảo vận động 05 cặp nam nữ khám sức khỏe tiền hôn nhân; tăng cường tuyên truyền người dân không lựa chọn giới tính thai nhi, đảm bảo tỷ lệ sinh đạt không quá 107 trẻ em nam/100 trẻ em nữ; toàn bộ trẻ em sinh ra được cấp giấy khai sinh và trẻ dưới 06 tuổi có thẻ BHYT; người già được quan tâm chăm sóc sức khỏe, tiến tới có hồ sơ theo dõi sức khỏe điện tử; nắm bắt và theo dõi, vận động ít nhất 85% thai phụ thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh, đảm bảo sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Zalo

​Toàn thể Ban Chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ phường Cầu Ông Lãnh và các Cộng tác viên quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu của công tác dân số năm 2023.