PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH THỰC HIỆN VƯỢT CHỈ TIÊU GIẢM NGHÈO NĂM 2022

7

Trong năm 2022, bằng sự nỗ lực vượt bậc của Ủy ban nhân dân phường và các tổ Tự quản giảm nghèo, cùng sự hỗ trợ từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh và các nhà hảo tâm, phường Cầu Ông Lãnh đã thực hiện tốt công tác Giảm nghèo bền vững, vượt mức chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân Quận 1 giao

Được sự giúp đỡ của các cán sự Khu phố, Tổ dân phố và các cô chú Tổ Tự quản giảm nghèo của phường, Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện tốt công tác nắm hộ, nắm người, từ đó kịp thời đề ra các giải pháp thiết thực nhằm giúp cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo của phường vươn lên thoát nghèo. Qua rà soát nắm tình hình, Ủy ban nhân dân phường đã đề xuất Đảng ủy phường lãnh đạo toàn hệ thống chính trị phường trên cơ sở khả năng của từng đơn vị, bằng nhiều hình thức hỗ trợ như sửa chữa, chống dột nhà hư, cũ, hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học (tổng số tiền 168 trệu đồng), giới thiệu học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn Ngân hàng chính sách (tổng số tiền 400 triệu đồng), hỗ trợ sinh kế cho các thành viên hộ nghèo để giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo có cơ sở để tự lực trong việc phát triển sinh kế gia đình, cha mẹ yên tâm cho con em đi học, từ đó làm nền tảng cho các thế hệ sau của gia đình tự vươn lên.

Ngoài ra Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể phường cũng vận động các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ chăm lo tiền và nhu yếu phẩm thường xuyên cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn.

Zalo
Chăm lo Tết Nguyên đán 2022
Zalo
Chăm lo Tết Nguyên đán 2022

Kết quả, năm 2022, toàn phường Cầu Ông Lãnh đã có 23 hộ nghèo vượt chuẩn, 07 hộ nghèo chuyển sang cận nghèo và 04 hộ cận nghèo vượt chuẩn. Đưa số hộ nghèo của phường từ 146 hộ xuống còn 116 hộ, 378 nhân khẩu và số hộ cận nghèo từ 04 hộ chuyển thành 07 hộ với 24 nhân khẩu.

Năm 2023 phường Cầu Ông Lãnh sẽ tiếp tục phấn đấu giúp đỡ các hộ nghèo còn lại từng bước cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Zalo
Zalo