Chương trình thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình năm 2022 tại phường Cầu Ông Lãnh

9

Với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của chất thải nguy hại đối với môi trường và từng bước giúp người dân hình thành thói quen phân loại chất thải tại nguồn trong đời sống hằng ngày, tích cực thực hành 3T (Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế chất thải).

Thực hiện Công văn số 2897/UBND-TNMT ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc triển khai tháng cao điểm thực hiện Chương trình thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình năm 2022 và tăng cường công tác quản lý chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn quận;

Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh thông báo thời gian thực hiện Chương trình thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình năm 2022 trên địa bàn phường như sau:

– Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2022 (Thứ 7).

– Địa điểm: Tại 54 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1.

* Lưu ý: Chương trình chỉ thu gom các loại chất thải nguy hại từ sinh hoạt hộ gia đình. Chương trình KHÔNG thu gom chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

* Các loại rác thải nguy hại hộ gia đình được thu gom:

Zalo
Vỏ chai lọ đựng hóa chất nguy hại (Bình đựng sơn, bình đựng nhớt xe máy, bình chứa thuốc tẩy, bình chứa dung dịch tẩy rửa…)
Zalo
Bóng đèn hư cũ
Zalo
Pin đã qua sử dụng
Zalo
Zalo