Trang chủ Hội đồng nhân dân Hoạt động TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG GỬI THƯ CHÚC MỪNG 70 NĂM...

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG GỬI THƯ CHÚC MỪNG 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH VIỆT NAM

2

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách.

BND phường Cầu Ông Lãnh trân trọng đăng toàn văn Thư của đồng chí Tổng Bí thư:

Zalo
Zalo

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ.