Ngày hội hiến máu tình nguyện ” Những giọt máu hồng năm 2022″

28