Ra quân tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh

139

Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 01/07/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về Kế hoạch Tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn Quận 1.
UBND phường Cầu Ông Lãnh triển khai thực hiện KH số 72/KH-UBND ngày 05/7/2022 về Tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh năm 2022.


Ngày 07/7/2022, UBND phường Cầu Ông Lãnh đã tổ chức ra quân trên toàn địa bàn với 4 tổ công tác với nhiệm vụ tuyên truyền, phát tờ bướm về phòng, chống dịch Sốt xuất huyết, kiểm tra các hộ gia đình có sử dụng thau, chậu, lu trữ nước để tìm diệt lăng quăng và nhắc nhở người dân không để nước tù đọng, thường xuyên cọ rửa sạch các vật chứa nước.

Hoạt động có sự tham gia của gần 150 cán bộ công chức, người lao động cùng nhân viên Trạm Y tế phường và người dân trên địa bàn chung tay thực hiện chiến dịch triệt nơi sinh sản của muỗi. Sau đợt tổng vệ sinh, các khu phố trên địa bàn phường sẽ tiếp tục tổ chức các buổi vệ sinh, xử lý các điểm nguy cơ vào các thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trong suốt tháng 7.