Sốc ma tuý – Hành động sai lầm không còn cơ hội làm lại.

1

Hãy luôn hành động sáng suốt vì chính bản thân và một cộng đồng không ma tuý.