PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIII VÀ THÔNG TIN THỜI SỰ QUÝ 1 NĂM 2022

15

Chiều ngày 27/3/2022, Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và thông tin thời sự quý 1 năm 2022.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Phạm Xuân Khánh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Vũ Linh – Phó Bí thư Đảng ủy phường; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Thường trực Ủy ban nhân dân phường; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; Trưởng, phó các tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng phường; cấp ủy, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường; cán bộ, công chức, người lao động và lực lượng trật tự đô thị phường; cán bộ, chiến sĩ Công an và Quân sự phường.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Khánh đã triển khai các nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và thông tin thời sự quý 1 năm 2022. Ngoài ra, còn có các nội dung trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tình hình kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế; cùng những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2022.

Hội nghị đã giúp các cấp ủy, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, Mặt trận và các đoàn thể phường; cán bộ, công chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phường nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, thể hiện rõ quyết tâm chính trị; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy phường đã biểu dương và khen thưởng đồng chí Nguyễn Huỳnh Mạnh Khang – Phó Bí thư Đoàn phường, Đảng viên Chi bộ Khu phố 1 và đồng chí Phan Thị Hoài Trang – Đảng viên Chi bộ trường THCS Minh Đức, đã tham gia tích cực và đạt kết quả cao tại Hội thi “Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022”.